Vraag uw hypotheek direct aan

Koopsubsidie: extra voordeel voor starters

Starters lening?

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt u de mogelijkheid tot een Starterslening. Met deze aantrekkelijke lening kunt u de woonlasten van uw eerste koopwoning verlagen.
Zo kunt u vaak tóch de woning kopen die u op het oog hebt.
Is dit de sleutel tot uw eigen woning?

Op 1 januari 2007 heeft de overheid de inkomens- en koopprijs grenzen van de Koopsubsidie verruimd. Verder zijn de regels vereenvoudigd door ze gelijk te stellen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie.

De Koopsubsidie is afhankelijk van:
 • Uw toets inkomen,
 • De koopsom van het huis,
 • De hypotheekschuld
 • Uw leeftijd.
Toets inkomen?
Uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner.
Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate u meer verdient, wordt de subsidie minder.

De hoogte van de subsidie?

Afhankelijk van de hoogte van uw hypotheekschuld. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgesteld.

Algemene voorwaarden?

Voor de Koopsubsidie gelden vanaf 1 januari 2009 in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • Men is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt; 
 • Men is geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt; 
 • De eigenaar wordt ook zelf bewoner van de woning; 
 • Het vermogen is niet hoger dan € 20.315,- (en niet hoger dan € 40.630,- als men een fiscale partner heeft); 
 • De koopsom mag niet meer bedragen dan € 163.625,-; 
 • De hypotheek mag niet meer bedragen dan € 176.715,-;  
 • Koopsubsidie wordt alleen toegekend in combinatie met een lening met NHG. U profiteert zodoende ook nog eens van de voordelen van de NHG. De koopsubsidie kan worden aangevraagd bij de geldverstrekker die de hypotheek verstrekt;
 • De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar;
 • Een aanvraag Koopsubsidie (zie hieronder) wordt binnen ongeveer twee weken afgerond met een voorlopige beschikking, waarvan de geldverstrekker een kopie ontvangt. De daarin vermelde contante waarde van de Koopsubsidie heeft de geldverstrekker nodig voor de aanvraag van de NHG.
 • Alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten, dienen uiterlijk op de datum van passeren te zijn afgelost en het contract/de contracten dienen te worden opgeheven.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk dat men voor de Koopsubsidie in aanmerking komt.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, of kent u mensen in uw omgeving die een eerste woning willen aanschaffen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag verder

Budget
Voor het jaar 2009 is een beperkt budget beschikbaar gesteld. Als een aanvraag binnenkomt nadat het budget is uitgeput, wordt geen Koopsubsidie meer verstrekt.

Informatie eigen woning bijdrage 2009 - Koopsubsidie 2009

Proef berekening koopsubsidie 2010 maken

Aanvragen van het Koopsubsidie 2011 aanvraagformulier


Wilt u meer weten over koopsubsidie? Kijkt u hier!

U kunt ook bellen met de helpdesk van Senternovem:

Contact gegevens Service & Advies

Openingstijden: 09.00 – 12.00 uur
Telefoonnummer: (070) 373 59 15
E-mailadres:  koopsubsidie2007@senternovem.nl


Gemeenten met Starterslening

 • Niet in alle gemeenten kunt u de Starterslening krijgen, en daarnaast stelt elke deelnemende gemeente haar eigen bijkomende voorwaarden vast, zoals een maximale inkomensgrens. Voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten, alle voorwaarden voor een Starters lening en de aanvraagprocedure kunt u terecht op www.svn.nl.
Zo kunt u vaak tóch de woning kopen die u op het oog hebt.
Is dit de sleutel tot uw eigen woning?

Meer zien over een Starters lening met NHG? Klikt u hier>