Vraag uw hypotheek direct aan

Veel gestelde vragen over de financiŽle bijsluiter

Wat is de financiŽle bijsluiter?
 • De financiŽle bijsluiter is een document dat u vůůr de aankoop van een complex financieel product kosteloos ontvangt. De financiŽle bijsluiter geeft informatie over risico's, kosten en opbrengst. De informatie zorgt ervoor dat de consument in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen bij de aanschaf van een complex product.

  Wat staat er in de nieuwe financiŽle bijsluiter?
 • In bewoordingen of grafieken wordt informatie gegeven over product, risico, kosten, opbrengst en wat er gebeurt bij eerder beŽindigen. Deze informatie heeft voor alle producten een gelijke opzet, toonzetting en informatieve waarde. De informatie gaat uit van een door de toezichthouder Autoriteit FinanciŽle Markt voorgeschreven uitgangspunten.
Waarom is een financiŽle bijsluiter nodig?
 • De financiŽle bijsluiter geeft u de informatie die nodig is om een verantwoorde keuze te kunnen maken bij de aanschaf van complex financieel product. Voorbeelden hiervan zijn: een beleggingshypotheek, levensverzekering of een aandelen lease product. Het gaat zowel om beter inzicht in het product als om de mogelijkheid een vergelijking te kunnen maken met andere soortgelijke producten.
Wat is het doel van de financiŽle bijsluiter?
 • Het doel van de financiŽle bijsluiter is het geven van helderheid over de belangrijkste kenmerken en risico's van een product. Zo kunt u snel en (relatief) eenvoudig een oordeel vormen over het product dat u overweegt te kopen. Andere doelen zijn het vergelijkbaar maken van verschillende producten van hetzelfde soort en het bieden van de mogelijkheid om een verantwoorde keuze tussen verschillende soorten producten te maken.
Wat is een risico meter?
 • De risico meter geeft in ťťn oogopslag een indicatie van het risico grafisch weer. Dit risico wordt door de toezichthouder Autoriteit FinanciŽle Markt aan een product verbonden. In de risico meter staat aangegeven hoe groot het risico is dat u het geld dat u gaat betalen ('inleg') kwijt kan raken en /of dat u een schuld overhoudt aan het eind van de overeenkomst die u afgesloten hebt. Er zijn vijf risico categorieŽn: - zeer klein risico - klein risico - vrij groot risico - groot risico - zeer groot risico
Hoe herken ik een complex financieel product?
 • In reclame-uitingen van complexe producten zult u de risico meter aantreffen. Ieder aanbieder van een complex financieel product is verplicht deze risico meter in de uitingen op te nemen. In de risico meter staat de waarschuwing zin ďLoop geen onnodig risico, lees de financiŽle bijsluiterĒ. Deze risico meter is ook opgenomen bij de productinformatie van uw offerte.
Is het nieuw dat er inzicht wordt gegeven in de kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een verzekeringspolis?
 • Al sinds jaar en dag geven verzekeraars inzicht in de opbrengst. De opbrengst is het resultaat van inleg en rendement met aftrek van premie voor de risicodekking, de kosten van tot stand komen en beheer van de verzekering en de kosten voor beheer van de belegging. De verschillende kosten parameters maakten verzekeraars bekend, maar dusdanig dat alleen de opbrengst bij diverse rendementen in euroís werd gecommuniceerd.
 • Vanaf juli 2002 gaf de oude financiŽle bijsluiter voor winstdelende verzekeringen en beleggingsverzekering inzicht in product, rendement en financiŽle risicoís. In die bijsluiter stond ook een overzicht waarde-ontwikkeling. In de nieuwe financiŽle bijsluiter wordt ook het totaal van de kosten in euroís genoemd,. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de opbrengst.
Waarom wordt er zoín hoog bedrag aan kosten ingehouden?
 • De kosten van het tot stand komen van de verzekering, zoals voor acceptatie en invoer van de verzekering in de administratie van de verzekeraar en beloning van de tussenpersoon, wordt door u betaald. een verzekeraar schiet deze kosten voor. Deze voorgeschoten kosten worden gedurende de eerste jaren van de looptijd ten laste van de opbrengst gebracht. Dit is algemeen bekend en een verzekeraar wijst ook op het waarde verloop gedurende de eerste jaren van de looptijd.
 • De premie voor de risicodekking wordt voor de berekening van het rendement ook als kosten meegerekend. De hoogte van deze premie wordt sterk beÔnvloed door de gekozen risicodekking. Een hoge risicodekking heeft dan ook een lager rendement tot gevolg.
Verschillen de kosten die verzekeraars inhouden onderling? Is de ene verzekeraar goedkoper dan de ander?
 • De inleg, het risico, de kosten en de opbrengst hebben een bepaalde relatie met elkaar. Door de financiŽle bijsluiter kunt u producten van de diverse maatschappijen vergelijken.
 • De financiŽle bijsluiter gaat uit van door de toezichthouder Autoriteit FinanciŽle Markt voorgeschreven uitgangspunten.
 • Het advies van de tussenpersoon aan u gaat uit van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor wijzigt de inleg, het risico en de kosten en de opbrengst waardoor de keus voor een product anders kan zijn.
Uit de bijsluiter wordt duidelijk dat ik direct een deel van mijn inleg kwijt ben. Is het voor mij dan nog wel interessant om een verzekeringspolis af te sluiten?
 • Voor een goede risicodekking bent u altijd aangewezen op een verzekeraar. Het sluiten van een verzekering is het resultaat van een gedegen advies, waarbij u inzicht krijgt in financiŽle risicoís, kosten en opbrengst.
 • De huidige systematiek van verrekening van de kosten van tot stand komen van de verzekering - waarbij de voorgeschoten kosten in de eerste jaren ten laste van de opbrengst worden gebracht - is al sinds jaar en dag in gebruik en geeft uiteindelijk meestal een goede opbrengst.
Gaan verzekeraars nog actie ondernemen om bestaande klanten te informeren over het bestaan van de financiŽle bijsluiter en het inzicht in de kosten die daardoor ontstaan?
 • Als u een bestaande klant van een verzekeraar bent kunt u altijd een waarde opgave van uw product(en) vragen.
 • Voor een aantal producten geven verzekeraars u al jaarlijks een waarde opgave. Met de waarde opgave kunt u zien of het voorbeeld kapitaal nog steeds voldoet aan de eerder gegeven verwachtingen.
Heeft u nog meer vragen? Wat kunt u dan doen?
 • Bij vragen over de financiŽle bijsluiter van een verzekeraar  kunt u terecht bij ons of bij uw tussenpersoon die u de financiŽle bijsluiter heeft verstrekt of waar u uw product heeft afgesloten.
 • Voor meer informatie over de regelgeving kunt u de website van de Autoriteit FinanciŽle Markt bezoeken op: www.afm.nl
>